test

Multiplate® TestlerADPtest: ADP’nin indüklediği platelet aktivasyonu, klopidogrel, prasugrel ve diğer ADP reseptör antagonistlerine hassastır.

ADPtest HS: ADPtest HS(yüksek hassasiyet). ADP ve Prostaglandin E1’in birlikte uyardığı platelet agregasyonudur. Özellikle heparinize kandaki klopidogrel tespitine hassastır.

ASPItest: Siklooksijenaza bağlı agregasyon (araşidonik asit kullanımıyla), Aspirin®’ne hassas, NSAID’ler ve diğer platelet siklooksijenaz inhibitörlerine hassastır.

TRAPtest: Trombin reseptör (TRAP-6 kullanımıyla) yolu ile platelet uyarılması, IIb/IIIa reseptor antagonistlerine hassastır.

COLtest: Kollajenin indükleği agregasyon.

RISTOtest: vWF ve GpIb’ye bağlı agregasyon (ristocetin’in agonist olarak kullanımıyla).

Kontrol Materyalleri: ASA Kontrol (In vitro analizler için Aspirin®), GpIIbIIIa antagonist (In vitro analizler için), likit kalite kontrol kiti.

Hirudin kan alma tüpleri: Kanda direkt trombin inhibisyonu sağlayan rekombinant hirudin antikoagülanı; fizyolojik kalsiyum konsantrasyonları altında platelet fonksiyon analizine imkan sağlar.