test

Kartuşlar • Genel Açıklama
  • Tek kullanımlık ve önceden doldurulmuştur. Test ünitesi şunları kapsamaktadır;
   Reaktif bölümü- tek kullanımlık plastik bir taşıyıcıdır. Hibridizasyon çemberini ve bir test için gerekli tüm reaktifleri içerir. Test süresince ortaya çıkan tüm atıklarda bu kartuş içinde özel bir atık bölümünde toplanır.
   Slide (array) - cam slide, katı faz test için gerekli oligonüklotidlerin çakılı olduğu slide.

 • Kapasite
  • Her bir test tek bir numune için tek kullanımlık olarak dizayn edilmiştir.
   Tipik numune yükleme kapasitesi 25 µl.

 • Fonksiyonları:
  • Bir test için gerekli tüm kimyasal reaktifler test kartuşun içindedir;
   Genomik DNA yada RNA ‘’nın sonikasyon yöntemi ile fragmasyonu ve denaturasyonu.
   Primer hibridizasyon genomik DNA yada RNA’nın capture probe oligonükleotidler ve medyatör oligonükleotidlerin primer hibridizasyonu
   Sekonder hibridizasyon hedef nükleik asit/ medyatör oligonükleotid komplekslerinin gold (altın) nanopartikül probe ile sekonder hibridizasyonu.
   Oligonükleotidler ile bağlanmamış gold nanopartiküllerin yıkama ile uzaklaştırılması.
   Sinyal amplifikasyon gold nanopartikül oligonükleotid probun sinyal amplifikasyonu.
   Reaksiyondaki sinyal amplifikasyon reaktifinin yıkama ile uzaklaştırılması.